Safir

Vi er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år og 4 voksne.

Ukeplanen vår består av turdag mandag og fredager. Tirsdager har vi lekedag og tema/prosjekt, onsdag og torsdager har vi aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. En mandag innimellom (rullerer på alle avdelingene) får vi reise til Judohallen nede i Sandnes. Et sted som innbyr til grovmotorisk lek og moro.

Turdagene går som regel til skogen, der barna både får bevegelse i ulendt terreng, og de får stimulere fantasi og kreativitet i lek med det skogen har å tilby. På tirsdagens lekedag får barna ta med seg en leke hjemmefra. Denne dagen går vi også gjennom ulike tema/jobber med prosjekt. De aldersinndelte gruppene har egne planer tilpasset ulik alder. «Være sammen» prosjektet er sentralt i alle gruppene.

Ellers har vi på Safir hver fredag trekking av den grønne bamsen «Spira» (selve symbolet på Espira). Barnet som får sitt navn på lappen får med seg «Spira» hjem på helgebesøk.

Hver morgen har vi «dagen i dag» samling og trekking av stjernebarn. Stjernebarnet får være med den voksne på samlingen der vi har månedens sang og regle, og vi henger opp bilder som beskriver hele dagen i barnehagen. Dette for å skape forutsigbarhet og trygghet for barna.

Selv om vi har fast ukeplan, er det likevel rom for barnas medvirkning. De får komme med innspill og si sin mening, og dette fører noen ganger til endringer av det faste opplegget.

Personvern og cookies