Safir

Safir er en avdeling med 24 barn fra 3-6 år og 4 voksne. Avdelingen har fokus på å være ute å leke, gå på turer i nærområdet, bevegelse og forming. Vi har alltid 1-2 turer i uken der vi bruker mye “Krystallskogen” som ligger rett ved barnehagen. Her får barna bruke hele kroppen aktivt og kan leke fritt. Alle barna skal ha en dag i uken med forming som vi knytter opp mot månedens tema.

SkolEspira har vi for de barna som går siste året i barnehagen. Her har vi fokus på å forberede barna på best mulig måte til skolestart. Vi jobber i grupper med tall, mengder, telling og begreper som stor – liten, høy – lav osv. En gang i måneden reiser skolegruppa på langtur. De har med seg egen sekk med mat, drikke og noe godt oppi.

Vi har vært på eksempelvis Dalsnuten, Kubbetjønn og i Sør marka utenfor Stavanger.

I 4- og 5-års gruppene har vi brukt Kari Lamer sine fortellinger om Truls og Trine som går i barnehagen. Disse handler om sosial kompetanse og vi voksne bruker det som et verktøy i forhold til å reflektere sammen med barna.

 

 

Personvern og cookies