Opal

web1Opal er en småbarnsavdeling fra 0-3 år.

I vårt arbeid på Opal har vi omsorg og trygghet som grunnverdi i alt vi foretar oss. Med det mener vi at vi er tilstedet følelsesmessig og tar barnas perspektiv. Vi bekrefter barnas følelser og opplevelse av noe, og vi veileder og rettleder med den hensikt at det skal være til det beste for barnet. Små barn  trenger mye omsorg og det er i vårt arbeid det mest grunnleggende. Trygghet er også en selvfølge, barna skal få utvikle seg under trygge rammer. Vi følger faste rutiner så barna vet hva som skal skje i løpet av dagen. Vi vil at barna hver dag skal føle seg ønsket og velkomment på Opal. Når barna føler at de er rundt voksne som bryr seg og er følelsesmessig tilstedet, er det lettere for barna og utvikle seg og blomstre. Barna trenger bekreftelse på at vi ser dem og bryr oss om dem. Vi er også opptatt av at barna under trygge forutsettinger skal kunne mestre mye og vi oppmuntrer og pusher barna til og tørre ting som å skli på sklia, gå ned bakker uten å holde en voksen i hånda. Barna er forskjellige og noe trenger en hånd å holde i og noen klarer seg med en finger. Mens andre klarer det alene.

Vi liker godt sang og musikk på Opal og vi har ett knippe ”artige” sanger som inneholder bevegelser og dette er noe som er populært hos de små.

Noen synger med, noen er med på bevegelsene og noen følger bare nysgjerrig med. Er vi litt trøtt og lei tar vi gjerne en sang og da stiger humøret. I bunn for alt arbeidet vi gjør på Opal ligger begrepet omsorg og trygghet.

 

Personvern og cookies