Juvel

Juvel har 25 barn i alderen 3-6 år og 4 voksne.

På Juvel jobber barn og voksne sammen for at barna skal bli selvstendige og sosialt kompetente. Vi ønsker at dette skal bidra til at det blir en god overgang fra barnehage til skole. Gjennom hverdagsaktiviteter trener vi selvstendighet. Vi jobber mye med at alle barn skal ha venner og bli ”sett” både av voksne og barn.

Vi bruker Spireportalen aktivt, bilder og informasjon i form av månedsbrev og månedsplaner legges ut jevnlig. Dette er planer som er temabaserte, det vil si at vi arbeider og lar oss inspirere av et tema gjennom en periode. Planene er åpne og gir rom for fleksibilitet, for å kunne tilrettelegge for barnets perspektiv og medbestemmelse.

Det meste av barns læring foregår gjennom lek, derfor er lek et sentralt begrep på avdelingen. Gjennom leken lærer barn å samarbeide, de lærer å ta hensyn, de lærer å vente på tur og de lærer koder for å tilpasse seg sosialt.

 

Personvern og cookies