Diamanten

Diamanten er en småbarnsavdeling med 14 barn og 4 voksne. Vi er opptatt av at hvert barn som kommer inn til oss skal ha en omsorgsperson de føler seg trygge på. Derfor deler vi inn i primærkontakter fra barna begynner i barnehagen. Det hender også at vi bytter primærkontakter hvis noen barn eller voksne klaffer bedre enn andre. Det viktigste er at barna blir sett og tatt alvor hver eneste dag.På Diamanten er hverdagen preget av rutiner for å skape trygghet blant de små. Barna vet nøyaktig hva som skjer, men det er igjen rom for medvirkning i hverdagen.

Forming er også noe som vi gjør ofte på Diamanten i og med at vi har to ansatte som er veldig dyktige på dette. Vi liker også godt å være ute om formiddagene. Da er vi enten ute og leker i barnehagen eller så er vi ute på tur i nærmiljøet. Lengden på turene er det barna som bestemmer. Vi deler ofte inn i to grupper når vi går på tur. Noen trenger litt mer utfordring enn andre, og da er det viktig at de får utfolde seg.

Tirsdager og torsdager er vi ute på tur.

Hver onsdag deler vi oss i grupper. 7 barn og 2 voksne på hver gruppe. Her varierer det hva vi finner på.

Onsdag og fredag har vi bake dag og varm mat. Det varierer hvilke dager vi har hva.

Hver dag kl 09.00 har vi samling. Da synger vi sanger, og hver måned har vi nytt tema som vi har om vi samling.

 

 

 

Personvern og cookies