Diamanten

Diamanten er en småbarnsavdeling med 18 barn og 5 voksne.

Omsorg for enkeltbarnet sine behov er viktig hos oss. Vi legger vekt på gode og trygge relasjoner mellom barn og voksne.

Leken har en stor plass på avdelingen. Ofte frilek ut fra barna sine egne ønsker, men også organisert lek der vi voksne er en viktig ressurs til å utvikle leken. Vi liker også å være ute og leke. Og sandkassen, dissene og tur i nærområdet er favoritter blant barna. Tur i nærområdet utenfor barnehagen har vi fast en gang i uka.

Sosial kompetanse er et av våre hovedfokus. Dette tidlige grunnlaget for vennskap og sosialt samspill lærer barnet tidlig og gjennom mange av dagliglivets opplevelser. Barnet skal oppleve både å bli respektert og anerkjent,- og de skal lære å vise hensyn og respekt for de andre i gruppa.

På avdelingen har vi fast en formingsdag i uka. Hver dag kl. 10.30 har vi samling. Da synger vi sanger, forteller historier eller eventyr og har fin opplevelse sammen i gruppa.

Vi mener at dette er fokusområder som er viktige for barnets utvikling og er med på å forme dem til trygge og glade barn.

Personvern og cookies