Miljøfyrtårn

Espira Krystallveien er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har en rekke omfattende krav til driften.  Så som godt system for HMS arbeid, kontroll på innkjøp og material bruk, miljømerkede produkter, gode rutiner for avfallshåndtering og – reduksjon, og vi tenker energisparing. De ansatte blir oppfordret til å sykle, gå, reise kollektivt eller kameratkjøring for å skåne miljøet. Vi sorterer alt avfall slik at vi får minst mulig restavfall.

 

Personvern og cookies